OFL-werkvormenboek 'Veelvormig overleg'

03-03-2023

Het OFL heeft in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie (KKP) een werkvormenboek geschreven over de werkvormen die het OFL gebruikt in haar werk.

Ons land heeft te maken met grote transities in de fysieke leefomgeving, waarin de Rijksoverheid en de samenleving gezamenlijk hun weg moeten vinden. Het OFL werkt aan maatschappelijke opgaven door interventies te ontwikkelen die helpen anders te kijken, denken en doen.

Hierbij maakt het OFL gebruik van verschillende werkvormen en methoden, om zo vanuit de diversiteit van overheid en maatschappij tot meer samenhang en samenwerking te komen.

Het Kennisknooppunt Participatie en het OFL hebben gezamenlijk een handboek geschreven over deze verschillende werkvormen en methoden die het OFL toepast in haar werk. In dit ‘werkvormenboek’ vindt u uitleg over- en context bij verschillende werkvormen zoals Theory U, Future Search en het World Café.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen