OFL-rapport consultatie Wateroverlast en Hoogwater

21-12-2022

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het OFL gevraagd om een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Het onderwerp Wateroverlast en Hoogwater heeft grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom is het OFL verzocht een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Het OFL heeft in 2022 twee bijeenkomsten begeleid:

  1. Een online bijeenkomst op donderdag 13 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst hebben  maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de eerste inventarisatie en de quick wins die door de werksporen zijn opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Bekijk de eerste OFL-rapportage voor de beleidstafel.
  2. De tweede bijeenkomst was op 23 september 2022. In deze bijeenkomst hebben de maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de verdere adviezen die door de werksporen zijn opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Hierboven vind u de rapportage.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen