OFL-rapport Verkenning samenwerken in NOVEX-gebied Zuid-Limburg

13-12-2022

Deze pagina bevat adviesrapporten en andere officiele publicaties van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Het OFL heeft een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg.

Het OFL heeft een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. NOVEX-gebieden maken als NOVI-gebied de stap naar de uitvoering. Het OFL heeft deze verkenning gedaan op verzoek van het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (BKO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rapport verkenning

In december 2022 is naar aanleiding van deze verkenning een OFL-rapport verschenen. In het rapport staat een voorstel om toe te werken naar een samenwerking (coalitie) van overheden en maatschappelijke stakeholders op basis van een coalitie-akkoord blauw-groen Zuid-Limburg. In het rapport staat een stappenplan op hoofdlijnen voor hoe te komen tot die coalitie en een akkoord.

Het OFL-rapport  is aangeboden aan:

  • de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
  • de minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg
  • het Directeurenoverleg NOVEX Zuid-Limburg

Lees ook de aanbiedingsbrief en de samenvatting van het OFL-rapport.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.