OFL-rapport Consultatie Contourennota Ambtelijk Concept

31-08-2022

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een consultatie begeleid met als doel om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de aanpak om te komen tot een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland.

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een consultatie begeleid met als doel om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de aanpak om te komen tot een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland. De reacties zijn verwerkt in een rapport dat samen met een begeleidende brief is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hier meer.

Ook meedenken?

Is de Mobiliteitsvisie voor uw organisatie relevant als onderwerp en wilt u ook betrokken zijn? Stuur dan een e-mail naar de secretarissen van dit project: Maaike.de.Beer@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl of annelies.van.velden@minienw.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen