Rapport Wateroverlast en Hoogwater

07-02-2022

.

Op donderdag 3 februari jongstleden heeft OFL-voorzitter Wobine Buijs het OFL-rapport over de consultatie wateroverlast en hoogwater aangeboden aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Dit rapport bevat het verslag van gesprekken die op 13 januari jongstleden met een uiteenlopende groep deelnemers zijn gevoerd over de aanbevelingen van de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

De deelnemers zijn bevraagd vanuit de ervaringen in hun eigen leefwereld. De eerste vragen waren dan ook: wat betekende de periode van hoogwater in juli 2020 voor uw organisatie, wat had u nodig, wat kon u zelf, welk handelingsperspectief had u of miste u? Vanuit die ervaringen zijn de volgende thema’s besproken: informatievoorziening over neerslag en hoogwater, klimaatbewustzijn, klimaatrobuust watersysteem en klimaatrobuuste ruimtelijke inrichting. Alle deelnemers hebben op twee thema’s kunnen reflecteren. Naast de reacties van de deelnemers en de rode draden daaruit bevat het rapport ook een reflectie van OFL zelf en aanbevelingen aan de beleidstafel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen