Eindadvies Nieuwe coalities in aardgasvrij

10-03-2022

.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft drie jaar (2019-2021) onderzoek gedaan naar participatie bij aardgasvrije wijken, in opdracht van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met dit onderzoek werkte het OFL aan een antwoord op de vraag welke vorm van participatie het beste past bij het aardgasvrij maken van bestaande bebouwing. Het antwoord uit al dit onderzoek is samengevat in drie adviezen, die in deze samenvatting toegelicht worden.

In de afgelopen drie jaar heeft het PAW-leerprogramma grote stappen gezet. Onder andere de Participatiecoalitie heeft daaraan bijgedragen. Nieuwe publiek-civiele coalities zijn ontstaan waarbij bleek dat het maatschappelijk initiatief veel vitaler is dan oorspronkelijk werd gedacht. In het advies staan de randvoorwaarden beschreven voor deze verdere en noodzakelijke ontwikkeling in de samenwerking tussen overheden, bedrijven, en maatschappelijke initiatieven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen