Handleiding moreel beraad mei 2021

19-05-2021

Stappenplan om ethische dilemma's met een moreel beraad inzichtelijk maken

Is alles dat technisch mogelijk is ook wenselijk in het licht van publieke waarden? Om dit soort vragen te verkennen, ontwierp het OFL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een dialoog over ethiek en digitalisering.

Ethische dilemma's met een moreel beraad inzichtelijk maken

Concreet heeft het project geleid tot een beproefde methode om het ethisch gesprek (moreel beraad) te voeren bij de ontwikkeling van beleid en uitvoeringsinstrumenten. Het OFL heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Een moreel beraad is bij uitstek een manier om te reflecteren op ethische dilemma's die kunnen optreden bij de inzet van nieuwe, digitale technologie. De door het OFL ontwikkelde methode van het moreel beraad is inmiddels met succes toegepast op de volgende cases:

  1. Het volgen in de openbare ruimte met camera’s.
  2. Drones en erfgoed waar mensen wonen.
  3. Gebruik data reizigers voor mobiliteitsbeleid.
  4. Reizigers volgen via een app.
  5. Gebruik van robots in de openbare ruimte.
  6. Automatisch openen van spitsstroken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen