Rapport ethiek en digitalisering: Bezint eer ge begint mei 2021

17-05-2021

Dit rapport is de neerslag van een project, waarin een dialoog plaatsvond over ethiek en digitalisering. De dialoog vond plaats aan de hand van een aantal concrete cases, die spelen op het terrein van het Ministerie van IenW.

Is alles dat technisch mogelijk is ook wenselijk in het licht van publieke waarden? Om dit soort vragen te verkennen, ontwierp het OFL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een dialoog over ethiek en digitalisering. De belangrijkste inhoudelijke uitkomsten en adviezen leest u in het OFL-rapport. 

Maak ethische afwegingen bespreekbaar en betrek stakeholders

De invloed van digitalisering op publieke waarden is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Ethische reflecties zijn nodig om publieke waarden te beschermen. Daarom adviseert het OFL in het rapport aan het ministerie van IenW om te werken aan bewustwording over ethische dilemma’s bij digitalisering, en om te zorgen dat ethische reflecties met stakeholders een vast onderdeel worden van projecten met een digitale component. Door stakeholders met verschillende belangen te betrekken, komt het gehele speelveld in beeld - wat nieuwe inzichten brengt. Tenslotte is het essentieel om blijvend ruimte te bieden aan het steeds grondig onderzoeken of iets dat technisch mogelijk is, ook wenselijk is.

Voorzitter Wobine Buijs: “Als de wereld in beweging is, zijn waarden alles wat je hebt.”

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen