Rapport Lessen in participatie december 2020

17-12-2020

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) onderzocht in hoeverre het ministerie leert op participatiegebied.

Het OFL heeft op verzoek van de minister en staatssecretaris van IenW op basis van de ervaringen van OFL-voorzitters, beleidsmedewerkers en stakeholders een leerproces voor participatie ontworpen. In dit eindrapport rapporteert het OFL over het verloop van dit leerproces en geeft de betrokken voorzitter Wobine Buijs aanbevelingen over ‘leren over participatie in het werk bij IenW’. De minister heeft het rapport eind 2020 in ontvangst genomen en een reactie gegeven.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen