OFL-jaaroverzicht 2023 gepubliceerd

20-12-2023
487 keer bekeken

Het OFL kijkt met tevredenheid terug op een interessant en vruchtbaar jaar.

Het OFL heeft in 2023 nieuwe samenwerkingen en overleggen mogen opzetten en begeleiden; zoals de Binnenvaarttafel en het Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving. Ook met het organiseren van consultaties voor de nieuwe Nota Ruimte en de Mobiliteitsvisie konden we weer waardevolle maatschappelijke input meegeven aan beleid. Ook het Nationaal Klimaat Platform en het Natuurinclusief Nationaal Overleg hebben diverse signalen vanuit de samenleving teruggegeven aan de ambtelijke en politieke top. Samenwerking en dialoog blijft onmisbaar in de relatie tussen overheid en samenleving en voor het terugwinnen van het vertrouwen.

We kijken verder terug op een goed bezochte en inspirerende OFL-conferentie waarin we het vinden van balans in belangen in een tijd vol tegenstellingen hebben uitgediept.  Bekijk het beeldverslag om een impressie te krijgen hiervan.

Al deze ontwikkelingen hebben we gebundeld in een Jaaroverzicht. Hierin hebben we onze inzet in de projecten en opgedane inzichten op een rij gezet.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen