Agenda Natuurinclusief aangeboden aan demissionair ministers Van der Wal en De Jonge

03-11-2023
927 keer bekeken

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief en OFL-voorzitter van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan demissionair ministers Christianne van der Wal en Hugo de Jonge.

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief en OFL-voorzitter van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan demissionair ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Een bijzondere mijlpaal voor de transitie naar een natuurinclusieve samenleving.

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Voor een gezonde en goed functionerende samenleving moét er iets veranderen. Natuur moet daarvoor meer verweven worden in onze maatschappij. Natuurinclusiviteit is relevant voor iedereen en vraagt om een integrale aanpak over alle domeinen. Met het fysiek in ontvangst nemen van de Agenda laten demissionair ministers Christianne van der Wal  en Hugo de Jonge hun betrokkenheid zien. Niet alleen bij het beter in balans brengen van onze natuurlijke omgeving, maar ook bij het doorgeven hiervan aan toekomstige generaties.

Van der Wal zei hierover: “We moeten de natuur op een slimme manier invlechten in onze samenleving. Daarvoor hebben we deze Agenda nodig. Het begint in de achtertuin, met groene daken, tegels eruit halen en verbindingszones naar parken. Dat noem ik positieve natuur.”

Ook De Jonge was enthousiast: “You had me at hello. Ik denk dat er een wereld te winnen is. We weten dat er meer ruimte nodig is voor alle transities waar we inzitten. Denk aan circulaire economie, landbouw en meer biodiversiteit. Wil je bijvoorbeeld meer biodiversiteit, dan zul je dat mét natuur moeten doen.”

De Agenda Natuurinclusief 2.0 is aangeboden aan demissionair ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Een Agenda van hoop en verbinding

Daarom is sinds dit voorjaar hard gewerkt aan de Agenda Natuurinclusief 2.0 (PDF, 27MB). Dit gebeurt in 10 domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie, water en bedrijventerreinen.

Hierin staan de ambities en acties waarmee het Programma Natuurinclusief de komende jaren verder werkt aan een natuurinclusieve samenleving .

Agenda Natuurinclusief 2.0 is een agenda van hoop en verbinding. Hoop omdat het laat zien dat de gigantische problemen rond de natuur wel degelijk oplosbaar zijn. Verbinding omdat de Agenda niet alleen mens en natuur verbindt, maar ook omdat het natuur als (deel)oplossing presenteert voor de andere grote transities van deze tijd als volksgezondheid, landbouw, huisvesting en klimaat.

Vaststelling door Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

Tijdens het formele overleg van 2 november stelden alle leden van het NiNO de Agenda Natuurinclusief 2.0 vast. Hier komen koplopers uit o.a. het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheden en jongerenorganisaties samen om de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief te versterken, verbreden en versnellen. Het NiNO werkt daarbij nauw samen met het Programma Natuurinclusief .

“De kracht van de Agenda is de bottom-up benadering. Het mobiliseren van zoveel diverse partijen is geweldig. Achter elke actie zit een hele wereld van bevlogen mensen.” – Marjolein Demmers

Er wordt getoast op de vaststelling van de Agenda Natuurinclusief 2.0.

Wat gebeurt er met de Agenda Natuurinclusief 2.0?

Van 2024 tot 2026 werkt het Programma Natuurinclusief met inspirerende voorbeelden, positieve prikkels en bestuurlijke afspraken verder aan de ambities en acties uit de Agenda. Zo laten zij zien dat de natuur een prachtige (deel)oplossing is voor huidige maatschappelijke thema’s. Er komt daarbij extra aandacht voor publiek-private samenwerkingen en het versterken van de verbinding tussen de tien domeinen. 

Doe mee!

Iedereen is nodig voor de beweging naar een natuurinclusieve samenleving. Alleen samen kunnen we grote en complexe uitdaging aan. En alleen samen kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor ons en onze (klein)kinderen. Alle hulp is welkom en nodig.

We zijn heel benieuwd wat uw ideeën zijn en wat u wil of kan bijdragen in de beweging naar een natuurinclusieve samenleving. We horen het graag en kijken uit naar inspiratie, samenwerking en concrete stappen naar een natuurinclusieve samenleving!

> Meer weten of meedoen? Hier vind je de Agenda Natuurinclusief 2.0 (PDF, 27MB).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen