Natuurinclusief Nationaal Overleg is van start!

05-04-2023
755 keer bekeken

Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) is van start gegaan met de eerste bijeenkomst.

De twintig leden die samen het Natuurinclusief Nationaal Overleg vormen kwamen op 20 maart onder voor het eerst bijeen op een bijzondere locatie, Hof van Cartesius in Utrecht. De positieve energie en dynamiek tijdens die middag waren ook bijzonder.

“Ik vond het heel goed (…). Het is belangrijk dat we elkaar regelmatig zien en iets ondernemen. Focus moet niet alleen op de inhoud zijn, maar juist ook het netwerken (…). Het jaar is zo voorbij, knallen zou ik zeggen!”

Onno Dwars - CEO Ballast Nedam

 

 

 

 

 

Na een indrukwekkende rondleiding over het terrein bogen de NiNO-leden onder leiding van OFL-voorzitter en tevens ambassadeur natuurinclusief André van der Zande, zich onder meer over de vraag wat er wel en niet in de Agenda Natuurinclusief 2.0 moet komen te staan. En kwam aan de orde hoe natuurinclusiviteit bij een project al in de ontwerpfase wordt meegenomen en niet een sluitpost vormt op de begroting. En hoe we de beweging naar een natuurinclusieve samenleving kunnen verbreden door aan te haken bij grote programma’s en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, woningbouwopgave en stikstofreductie.

Ook werd gesproken over de stand van zaken van de uitvoering van Agenda Natuurinclusief 1.0. Er werd o.a. aandacht gevraagd voor de Natuur Challenge, waarin met een estafette van vlogs het domein 'Bouw' mensen wil uitnodigen om te vertellen over hun natuurinclusieve leefomgeving.
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft informatie verzameld over wat de provincies al doen aan natuurinclusieve projecten en hiervan een impressie gemaakt. Alle domeinleiders deelden recente ontwikkelingen binnen hun sector (bouw, energie, infrastructuur, water, financiën, onderwijs & bewustwording, gezondheid, vrijetijdseconomie, landbouw). Ten slotte kwamen er veel inspirerende voorbeelden langs van natuurinclusief denken en doen in de praktijk.  

De NiNO-leden willen graag iedereen in Nederland perspectief bieden om zelf bij te kunnen dragen om samen de transitie naar een natuurinclusieve samenleving in 2050 vorm te geven. Iets om over twee maanden verder met elkaar over van gedachten te wisselen tijdens een volgend overleg dat plaatsvindt tijdens de Natuurinclusief-top op 21 juni.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen