OFL-werkvormenboek 'Veelvormig overleg' nu beschikbaar

03-03-2023
352 keer bekeken

Het OFL-werkvormenboek 'Veelvormig overleg' is nu op onze website te downloaden.

Ons land heeft te maken met grote transities in de fysieke leefomgeving, waarin de Rijksoverheid en de samenleving gezamenlijk hun weg moeten vinden. Het OFL werkt aan maatschappelijke opgaven door interventies te ontwikkelen die helpen anders te kijken, denken en doen.

Hierbij maakt het OFL gebruik van verschillende werkvormen en methoden, om zo vanuit de diversiteit van overheid en maatschappij tot meer samenhang en samenwerking te komen.

Het Kennisknooppunt Participatie en het OFL hebben gezamenlijk een handboek geschreven over deze verschillende werkvormen en methoden die het OFL toepast in haar werk. In dit ‘werkvormenboek’ vindt u uitleg over- en context bij verschillende werkvormen zoals Theory U, Future Search en het World Café. Lees het werkvormenboek hier of via de link onderaan deze pagina.

OFL-werkvorm in actie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen