Terugblik op de OFL-conferentie 'Gedurfde gesprekken'

30-11-2022
681 keer bekeken

Een impressie van de OFL-conferentie 'Gedurfde gesprekken' van 24 november 2022.

Op donderdag 24 november vond de OFL-conferentie 'Gedurfde gesprekken' plaats. Dank aan een ieder die aanwezig was: het was een inspirerende en geslaagde dag vol interessante lezingen en workshops over het belang van naar elkaar luisteren, verbinding en met elkaar in gesprek zijn. Deelnemers konden in de ochtend luisteren naar drie plenaire lezingen over dit onderwerp en daarna actief aan de slag in interactieve deelsessies. De lezingen en de deelsessies boden tal van handvatten en inzichten die ons kunnen helpen dat goede gesprek te voeren. En wat daarvoor nodig is: toewijding, een gezamenlijk belang, echt luisteren zonder vooroordelen, empathie, wederzijds vertrouwen. Een van de deelnemers vatte de dag samen met een cris-de-coeur: "Goed dat de overheid hier echt mee bezig is, laten we het als SAMENleving doen."

Publiek bij conferentie

Lezingen over overleg

Het dagprogramma werd onder begeleiding van de dagvoorzitter Marijke Roskam, afgetrapt door minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Minister Harbers feliciteerde het OFL met haar 30-jarig jubileum en benadrukte de urgentie van alle opgaven in de fysieke leefomgeving.  Wat er op dit moment te doen is op gebied van energie, water, stikstof, woningbouw, het raakt allemaal aan de leefomgeving en aan veel belangen. Des te groter de meerwaarde van een goed overleg en goed naar elkaar luisteren. Overheid en maatschappij moeten dit samen doen, hierin ziet de minister een belangrijke rol voor het OFL. 

Minister Harbers

Martijn van der Steen (NSOB) ging in op de geschiedenis van 30 jaar overlegorgaan en de toekomst van het overleg, uitgewerkt in het essay 'Overleg in beweging'. Hij constateert dat overleg “altijd in beweging is”. Het OFL is steeds op zoek naar de beste positie in het midden tussen overheid en samenleving. De toekomstige uitdagingen liggen daar waar het gaat over: wie zit aan tafel van het overleg, hoe ga je om met conflict en polarisatie. De constatering is ook dat overleg geen eenmalig iets is maar een proces met allerlei interventies om tot goed overleg te komen. Daar horen niet alleen verbindende gesprekken bij, maar soms ook gedurfde gespreken die juist de verschillen laten zien. 

Presentatie NSOB

Professor in sociaal-ecologische interactie, Noelle Aarts, volgde Martijn van der Steen op met haar lezing over de kunst van een goed gesprek tussen andersdenkenden. Zij begon haar verhaal met een mooie quote: “zolang gesprekken alleen worden gebruikt om de eigen waarheid te verkondigen, te scoren bij de achterban, een maatschappelijke rol te bevestigen of meer politiek gewicht te krijgen, zal de zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke problemen worden gehinderd”. Ze ontving daarmee spontaan applaus uit de zaal. Daarna ging zij in op hoe lastig goed luisteren is. Dat iedereen met een bepaald frame luistert. Waardoor het niet altijd vanzelfsprekend is dat je hetzelfde hoort. Ze vertelde onder andere over vooroordelen, emoties, framing en het belang van meer empathisch overleg.

Lezing Noelle Aarts

Aan het werk

In de middag konden de deelnemers actieve werk- en inspiratiesessies volgen. Er was een collegetour over het Noordzeeoverleg, een workshop over de future search methodiek, een workshop over luisteren met behulp van Theorie U, Eva Rovers gaf een workshop en een lezing over burgerberaden met impact  en de NSOB ging dieper in op het essay over de geschiedenis én de toekomst van het onafhankelijk overleg.

Werksessie

De presentaties van de werk- en inspiratiesessies vindt u hier.

Afsluiting

Netwerkborrel

Voordat de netwerkborrel begon, vatte Marijke Roskam het inhoudelijk programma samen met behulp van een visuele weergave van de dag. Deze vindt u hieronder:

Heeft u interesse in meer informatie over het programma, de lezingen en de werksessies?

Ga naar de conferentiepagina

Aftermovie:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen