Kees Vendrik beoogd voorzitter platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie klimaatbeleid

20-09-2022
834 keer bekeken

De heer drs. C.C.M. (Kees) Vendrik is door het kabinet geselecteerd als beoogd voorzitter van het platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid.

De heer drs. C.C.M. (Kees) Vendrik is door het kabinet geselecteerd als beoogd voorzitter van het platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. Het platform wordt gefaciliteerd door het onafhankelijk Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) en gaat per 3 november 2022, de dag van het Klimaatakkoord, officieel van start. Vanaf dat moment legt de voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord, de heer drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, zijn taken neer.

Platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie klimaatbeleid

De klimaattransitie is een grote en impactvolle uitdaging die inspanningen vraagt van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Het kabinet vindt het om die reden van groot belang om de maatschappij actief te betrekken bij het klimaatbeleid. Het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie moet het gesprek met maatschappelijke partijen over het klimaatbeleid, in samenspraak met de minister voor Klimaat en Energie, vormgeven.

Opdracht

Het platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie gaat een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving, met bijzondere aandacht voor groepen die minder betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie. Ook adviseert het platform de minister voor Klimaat en Energie gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen die van belang zijn voor het klimaatbeleid, waaronder kansen en knelpunten voor versnelling van de transitie.

Beoogd voorzitter

Het kabinet heeft de heer Kees Vendrik geselecteerd als beoogd voorzitter van het platform vanwege zijn verbindende kwaliteiten en ruime ervaring in het Klimaatdomein. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een secretariaat bij het OFL. De beoogd voorzitter levert allereerst een werkprogramma op, waarin onder andere de onafhankelijke rol van de voorzitter en zijn team is uitgewerkt. De benoeming van de beoogd voorzitter vindt mede op voordracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats, vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het OFL.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen