Benoeming Algemeen Secretaris OFL

01-08-2022
874 keer bekeken

Met ingang van 1 augustus 2022 is Janneke de Jong benoemd tot Algemeen Secretaris van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Sinds het vertrek van haar voorganger, Erik Pool, in 2021 is zij al waarnemend Algemeen Secretaris. Janneke kijkt er naar uit om voor het OFL aan de slag te gaan en om bevlogen secretarissen in hun kracht te zetten als het gaat om het faciliteren van samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en samenleving.

“Het overlegorgaan vervult in een aantal maatschappelijke opgaven een belangrijke verbindende rol. De voorzitters, secretarissen, leden en deelnemers ontwerpen in co creatie oplossingsgerichte samenwerkingsprocessen en houden daarbij expliciet oog voor de mens achter die opgaven. Ik geloof in de waarde van echt contact tussen overheid en samenleving en de noodzaak van een plek waar met oog voor alle belangen gelijkwaardige samenwerking kan ontstaan. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen”, aldus Janneke.

In de volgende OFL-nieuwsbrief zal Janneke de Jong zich uitgebreid voorstellen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen