Bewoners en maatschappelijke initiatieven krijgen grotere rol in het aardgasvrij maken van wijken

25-05-2022
891 keer bekeken

Dit zegt minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toe in een brief aan OFL-voorzitter Marleen Stikker, in reactie op de eindadviezen van het OFL over participatie bij het aardgasvrij maken van wijken.

Sinds 2019 adviseert het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), op verzoek van voormalig minister Ollongren van het ministerie van BZK, over het aardgasvrij maken van woningen en werkt daarbij intensief samen met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit doet het OFL door, vanuit het perspectief van de samenleving, te onderzoeken wat effectieve vormen zijn van participatie zijn en wat de rol is van bewoners en maatschappelijk initiatieven bij het aardgasvrije maken van wijken.

De minister onderschrijft het idee dat er meer ruimte moet komen voor het bewonersinitiatief en het ontwikkelen ervan. Vanuit een breder perspectief betekent dit dat er meer ruimte komt om na te denken over niet alleen publiek-private parternships, maar ook publiek-civiele, zoals een gemeente met een coƶperatie of misschien ook wel civiel-private partnerships. Of: alle drie!

Om deze ontwikkelingen te verankeren, zijn beleidsinstrumenten en financiƫle middelen nodig, bij voorkeur in samenspraak met maatschappelijke partijen. De minister gaat hier concreet op in.

De maatschappelijke partijen (via de Participatiecoalitie) krijgen c.q. behouden een plek bij de Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Dat juichen we toe!

Lees de antwoordbrief van minister de Jonge op de eindadviezen OFL-PAW

Lees de eindadviezen OFL-PAW Nieuwe coalities in aardgasvrij

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen