Aanbieding OFL-rapport aan beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

07-02-2022
514 keer bekeken

Op donderdag 3 februari jongstleden heeft OFL-voorzitter Wobine Buijs het OFL-rapport over de consultatie wateroverlast en hoogwater aangeboden aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Dit rapport bevat het verslag van gesprekken die op 13 januari jongstleden met een uiteenlopende groep deelnemers zijn gevoerd over de aanbevelingen van de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Leefwereldperspectief

De deelnemers (zie de lijst onder dit artikel) zijn bevraagd vanuit de ervaringen in hun eigen leefwereld. De eerste vragen waren dan ook: wat betekende de periode van hoogwater in juli 2020 voor uw organisatie, wat had u nodig, wat kon u zelf, welk handelingsperspectief had u of miste u? Vanuit die ervaringen zijn de volgende thema’s besproken: informatievoorziening over neerslag en hoogwater, klimaatbewustzijn, klimaatrobuust watersysteem en klimaatrobuuste ruimtelijke inrichting. Alle deelnemers hebben op twee thema’s kunnen reflecteren. Naast de reacties van de deelnemers en de rode draden daaruit bevat het rapport ook een reflectie van OFL zelf en aanbevelingen aan de beleidstafel.

Aanbevelingen voor de Stuurgroep Water

De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is blij met het OFL-rapport en de aanbevelingen. De stem vanuit het maatschappelijk veld is juist bij een complex en urgent vraagstuk als wateroverlast en hoogwater belangrijk. De beleidstafel gebruikt de maand februari om haar eigen aanbevelingen op basis van het OFL-rapport verder aan te scherpen en koppelt terug hoe het de OFL-aanbevelingen verwerkt. Op 9 maart aanstaande brengt de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zijn definitieve aanbevelingen aan de Stuurgroep Water uit.

Bekijk de aanbevelingen van de beleidstafel
Bekijk het OFL-rapport

Meer informatie over dit project en de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

 

(Cascade, Centraal Overleg Vaarwegen, Coalitie Rivieren Natuurlijk, Hiswa Recron (alleen eerste deel), Koninklijke BLN Schuttevaer, Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Vereniging Eigen Huis (VEH), VNO-NCW MKB Nederland en WWF)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen