OFL verkent meerwaarde dialooggroep hernieuwbare elektriciteit

13-01-2022
849 keer bekeken

Het OFL publiceert drie maal per jaar een nieuwsbrief voor de deelnemers over de belangrijkste ontwikkelingen rond OFL-projecten. Daarnaast kunt u op deze pagina nieuwsberichten vinden rond behaalde resultaten binnen projecten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het OFL heeft door middel van gesprekken met belanghebbenden verkend of de oprichting van een dialooggroep rond de keuzes van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit in 2030 meerwaarde heeft en welke voorwaarden daarbij belangrijk zijn.

De inzichten uit deze gesprekken zijn weergegeven in het rapport Verkenning dialooggroep hernieuwbare energie.

Gestructureerd en transparant in gesprek

Aanleiding voor deze OFL-verkenning is een voorstel vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een dialooggroep samen te stellen, die zich richt op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan de keuzes m.b.t. hernieuwbare elektriciteit in 2030. EZK constateert: ‘De afgelopen maanden is levendige discussie ontstaan in de buitenwereld over duurzame opwek op land en of er meer ambitie op land wenselijk is. Verschillende groepen vragen aandacht voor de negatieve kanten van de energietransitie met wind en zon. Ook vragen verschillende groepen om nadere toelichting op en onderbouwing van de gemaakte keuzes in het Klimaatakkoord. Het is belangrijk deze signalen serieus te nemen door gestructureerd en transparant in gesprek te gaan.’

Regionale Energiestrategie

Deze OFL-verkenning vindt plaats in de bredere context van de klimaatafspraken van Parijs (2015) en de Nederlandse uitwerking daarvan in het Klimaatakkoord (2019). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe op het land het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. De keuzes die iedere regio daarin maakt staat in een Regionale Energiestrategie (RES).

Voor deze verkenning zijn OFL-voorzitter Wobine Buijs-Glaudemans en een OFL-secretaris in gesprek gegaan met betrokkenen afkomstig uit bewonersorganisaties, milieuorganisatie, energiesector, kennisinstellingen en overheden. 20 vertegenwoordigers met diverse belangen hebben verteld over hun wensen over inhoud en vormgeving van deze dialoog en hun perspectief op:

  • hernieuwbare elektriciteit
  • de interactie tussen betrokkenen
  • de meerwaarde van een dialooggroep

Belangrijkste boodschap

De boodschap van het rapport is dat het goed is om de komende tijd een hernieuwd gesprek aan te gaan over de energietransitie en daar juist ook burgers een plek in te geven. Dat gesprek zou moeten gaan over toekomstige stappen in de energietransitie. Onderlinge bejegening en samenwerkingsrelaties zijn ook een essentieel onderwerp van gesprek. Een dialooggroep is een passende manier om dat gesprek te voeren. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor het vormen van die dialooggroep.

Lees verder in het rapport door op de onderstaande link te klikken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.