Impressie online OFL-conferentie 7 december

09-12-2021
809 keer bekeken

Op 7 december vond de online OFL-conferentie 'Moedige praktijken: empowerment in de samenleving' plaats. Centraal stonden vragen als: Wat kunnen we leren van ‘moedige praktijken’ en wat helpt ons op de weg naar oplossingen voor complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving?

Het OFL heeft in het begeleiden van samenwerkingsprocessen veel interessante initiatieven en lessen voorbij zien komen en wilde deze graag met haar netwerk delen. 

De ochtend stond in het teken van de lessen uit het project aardgasvrije wijken. Het OFL heeft 3 jaar actie-onderzoek in het veld gedaan naar participatie in aardgasvrije wijken in opdracht van het PAW (Programma Aardgasvrije Wijken) en rondt deze opdracht dit jaar in deze vorm af.

Ronde tafel participatie in aardgasvrije wijken

De dag begon met een ronde tafelgesprek, waarin OFL-voorzitter Marleen Stikker met zes experts in gesprek ging over participatie en empowerment in aardgasvrije wijken. Vanuit verschillende rollen en initiatieven werden drie adviezen besproken op het gebied van participatie en empowerment. Met 70 deelnemers een mooie start van de OFL-conferentie vol inspirerende visies en ideeën!


Empowermentscan
In deze sessie kregen 25 deelnemers een inkijkje in het thema 'empowerment' en de inzet van de empowermentscan. De gemeente Haarlemmermeer heeft de empowermentscan eerder uitgevoerd en nam de deelnemers tijdens de sessie mee in hun casus. De zes powerstappen werden toegelicht en tijdens de sessie interactief uitgevoerd. Dit leidde tot interessante inzichten en een mooi voorbeeld voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan met de empowermentscan. Meer informatie over de empowermentscan.

Carroussel met Moedige praktijken in aardgasvrije wijken
Tijdens de carroussel kwamen verschillende moedige praktijken aan bod om de ruim 50 deelnemers te inspireren. Bij elk voorbeeld werden de deelnemers gevraagd te delen wat zij moedig vonden aan deze praktijk, welke gedachte het bij ze op riep en welke inzichten ze hiervan meenamen naar hun werk. Een sessie vol energieke, positieve en inspirerende verhalen! Meer informatie over moedige praktijken in aardgasvrije wijken.

De dag eindigde met een talkshow over de lessen uit het innovatielab Voor de Oogst van Morgen, een innovatief samenwerkingsproces dat het OFL samen met Commonland heeft geïnitieerd en begeleid. Ruim 80 deelnemers met verschillende achtergronden (boeren, wetenschappers, ondernemers, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en verschillende overheden) werkten samen aan versnelling van de transitie in het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem. Meer informatie over het innovatielab.

Lessen uit ‘Voor de oogst van morgen’

Aan een groep van 55 deelnemers vertelden Femke van Bree (OFL) en Dieter Vandenbroeck (Commonland) aan de hand van de methodiek Theory U over hun ervaringen bij het innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’. De deelnemers konden via de chat vragen stellen, wat leidde tot interessante gesprekken en voorbeelden van de toepassing van de Theory U.

We kijken terug op een geslaagde dag met interessante inzichten en lessen als het gaat om het verder brengen van samenwerking van vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Ondanks het feit dat het programma aangepast moest worden naar een online versie, werd het een dag vol inspirerende sessies en mooie gesprekken.

Meer achtergrondinformatie vindt u op de conferentiepagina, zoals de presentaties van de sessies, een video-impressie van het tafelgesprek in de ochtend en video’s en podcasts van moedige praktijken: Online programma conferentie Moedige Praktijken - Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen