OFL ontwerpt ethische dialoog voor dilemma’s bij digitalisering

03-05-2021
1953 keer bekeken

OFL-voorzitter Wobine Buijs-Glaudemans heeft het rapport Ethiek en Digitalisering aangeboden aan Jan van den Bos, portefeuillehouder informatievoorziening in de bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Is alles dat technisch mogelijk is ook wenselijk in het licht van publieke waarden? Om dit soort vragen te verkennen, ontwierp het OFL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een dialoog over ethiek en digitalisering. De belangrijkste inhoudelijke uitkomsten en adviezen leest u in het OFL-rapport. 

Maak ethische afwegingen bespreekbaar en betrek stakeholders

De invloed van digitalisering op publieke waarden is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Ethische reflecties zijn nodig om publieke waarden te beschermen. Daarom adviseert het OFL in het rapport aan het ministerie van IenW om te werken aan bewustwording over ethische dilemma’s bij digitalisering, en om te zorgen dat ethische reflecties met stakeholders een vast onderdeel worden van projecten met een digitale component. Door stakeholders met verschillende belangen te betrekken, komt het gehele speelveld in beeld - wat nieuwe inzichten brengt. Tenslotte is het essentieel om blijvend ruimte te bieden aan het steeds grondig onderzoeken of iets dat technisch mogelijk is, ook wenselijk is.

Voorzitter Wobine Buijs: “Als de wereld in beweging is, zijn waarden alles wat je hebt.”

Ethische dilemma's met een moreel beraad inzichtelijk maken

Concreet heeft het project geleid tot een beproefde methode om het ethisch gesprek (moreel beraad) te voeren bij de ontwikkeling van beleid en uitvoeringsinstrumenten. Het OFL heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Een moreel beraad is bij uitstek een manier om te reflecteren op ethische dilemma's die kunnen optreden bij de inzet van nieuwe, digitale technologie. De door het OFL ontwikkelde methode van het moreel beraad is inmiddels met succes toegepast op de volgende cases:

  1. Het volgen in de openbare ruimte met camera’s.
  2. Drones en erfgoed waar mensen wonen.
  3. Gebruik data reizigers voor mobiliteitsbeleid.
  4. Reizigers volgen via een app.
  5. Gebruik van robots in de openbare ruimte.
  6. Automatisch openen van spitsstroken.

Aanmelden Webinar: Hoe organiseer ik een moreel beraad?

Op 15 juni van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het OFL in samenwerking met het programma Anders omgaan met data en de kwartiermaker artificial intelligence van het ministerie van IenW een webinar over hoe u een moreel beraad kunt organiseren. In dit webinar maken deelnemers op een interactieve manier kennis met het moreel beraad en hoe u dit kunt inzetten bij een project met een digitale component.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor het webinar. Het webinar is digitaal en wordt gehost via het programma Webex.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen