OFL brengt initiatieven en experts in kaart voor aardgasvrije wijken

26-03-2021
990 keer bekeken

Voor het project aardgasvrije wijken heeft het OFL belangrijke initiatiefnemers en experts op het gebied van participatie en de energietransitie in kaart gebracht; een zogeheten netwerkanalyse.

De analyse bevat een handig interactief overzicht van alle initiatieven als het gaat om het betrekken van bewoners bijhet aardgasvrij maken van wijken. Zo wordt het makkelijker om elkaar op te zoeken en de krachten te bundelen. Daarnaast kan de netwerkanalyse voorkomen dat nieuwe initiatieven en bestaande initiatieven het wiel opnieuw gaan uitvinden. Zo maken we samen de transitie naar aardgasvrij makkelijker. 

Ben je benieuwd naar welke initiatieven er zijn op het gebied van participatie in het aardgasvrij maken van wijken? Ga naar de netwerkanalyse.

Ken je een initiatief die niet mag ontbreken? Of heb je opmerkingen over de netwerkanalyse? Neem dan contact op via secretariaatofl-paw@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl. We hebben de ambitie om toe te werken naar een periodieke update.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen