OFL verwelkomt drie nieuwe voorzitters

11-11-2020
1717 keer bekeken

Het OFL verwelkomt drie nieuwe voorzitters: Johan van de Gronden, Johan Remkes en Jeroen de Haas.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Johan van de Gronden, Johan Remkes en Jeroen de Haas benoemd als OFL-voorzitter voor een periode van vier jaar. Zij volgen Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel op, die hun termijn hebben volgemaakt.

Onafhankelijke voorzitters

De nieuwe voorzitters willen ervoor zorgen dat het OFL zich kan doorontwikkelen als flexibel, vernieuwend, onderzoekend en krachtig platform voor samenwerkingsprocessen, waarbij het een bijdrage levert aan maatschappelijke innovatie- en transitieprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dat doen ze samen met Wobine Buijs-Glaudemans en Marleen Stikker. Meer informatie op de voorzitterspagina.

Maak kennis met de drie nieuwe voorzitters

Johan van de Gronden

Johan: "Samen wonen, leven, reizen, werken en recreëren in een dichtbevolkte delta vraagt veel van ons en vernuft inlevingsvermogen. Tegenstellingen zijn al snel uitvergroot als je met z’n allen op een kluitje zit, maar er is naar mijn stellige overtuiging meer dat ons bindt dan ons verdeelt. Ik draag graag mijn steentje bij om maatschappelijke partijen aan gene zijde van het vaak eng begrepen eigenbelang wat dichterbij elkaar te brengen; voor een Nederland waarin mens én natuur tot in lengte van jaren kunnen floreren."

 

Johan Remkes

Johan: 'In onze samenleving is ten slotte heel veel kennis aanwezig. In het domein van de fysieke leefomgeving neemt het aantal spanningen en dilemma’s de komende jaren alleen maar toe. Het is van groot belang daarover met alle betrokken in gesprek te gaan om tot gedragen oplossingen te komen.'

 

Jeroen de Haas

Jeroen: ‘Ik heb de overtuiging dat draagvlak en participatie vanuit de fysieke leefomgeving een steeds belangrijkere voorwaarde zijn voor een succesvolle realisatie van grote, maatschappelijke opgaven, zoals energiestransitie, beheersing mobiliteit en sociaal maatschappelijke stabiliteit.’

 

 

 

Afscheid oud-voorzitters op 25 november

Op 25 november 2020 organiseert het OFL via studio-P een live studio-uitzending om afscheid te nemen van de oud-voorzitters van het OFL. Het thema van de uitzending is: Polderen in tijden van polarisatie? Meer informatie vindt u op deze pagina.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen