Commissie governance en participatie luchtvaart brengt rapport uit oktober 2020

01-10-2020
941 keer bekeken

De commissie governance en participatie luchtvaart heeft onder leiding van OFL-voorzitter Job Cohen haar rapport ‘Sturen in een volatiel domein – governance en participatie in de luchtvaart’ aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het rapport brengt de commissie van onafhankelijke deskundigen de ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector in de afgelopen jaren in beeld op nationaal niveau. Op basis daarvan formuleert de commissie lessen voor de toekomst. Met dit rapport wil de commissie een bijdrage leveren aan de transitie naar een nieuw model voor governance en participatie in de luchtvaart.

Dynamiek vraagt helderheid en flexibiliteit

De luchtvaart kenmerkt zich door grote dynamiek als het gaat om inhoudelijke vraagstukken, economische schommelingen, transities en de impact van geopolitieke ontwikkelingen. De commissie ziet dat er meer helderheid nodig is als het gaat om rollen, procedures en thema’s, en tegelijkertijd is flexibiliteit nodig om te kunnen meebewegen met maatschappelijke, economische en technische ontwikkelingen.


Centrale regie vraagt om verduidelijking en samenhang

In de ontwerpluchtvaartnota wordt nu een beweging gemaakt van decentrale besluitvorming naar een duidelijk sturende overheid met een sterke betrokkenheid van de samenleving via verschillende vormen van participatie. De commissie concludeert dat transitie van een decentraal naar een centraal model nog veel onzekerheden in de governance- en participatiestructuur openlaat. Zij vragen om verduidelijkingen, zoals de vraag naar de precieze posities van de talrijke partijen die een rol spelen in het luchtvaartbeleid en een uitwerking van de regierol van het Rijk.

De commissie licht de belangrijkste aandachtspunten voor de overgang naar een centrale regie nader toe in het rapport.

Bekijk het rapport ‘Sturen in een volatiel domein – governance en participatie in de luchtvaart’

Meer informatie over de commissie governance en participatie luchtvaart

Afbeeldingen

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.