Luisteren, leren en reflecteren op de Dag van de Participatie 4 november 2019

05-11-2019
166 keer bekeken

Op de eerste Dag van de Participatie in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, stond luisteren, reflecteren en leren over participatie centraal. Het OFL was mede-organisator van deze dag, die in plaats van de jaarlijkse OFL-werkconferentie werd gehouden.


Op dit evenement ontmoetten professionals uit wetenschap en praktijk elkaar om het participatievak gezamenlijk naar een hoger plan te brengen. Het OFL verzorgde een aantal workshops en OFL-voorzitter Jacques Wallage gaf een van de keynote-lezingen.

Keynote Jacques Wallage
In zijn verhaal dat op video werd gepresenteerd, gaf Jacques Wallage een analyse van de spanningen die wat hem betreft kenmerkend zijn voor maatschappelijke participatie bij beleidsplannen en bestuurlijke beslissingen. Hij onderscheidde de volgende drie spanningen:

  1. De spanning tussen het mandaat dat bestuurders krijgen bij verkiezingen en de inbreng en betrokkenheid die burgers tussen verkiezingen in willen hebben.
  2. De spanning tussen ambtelijke deskundigheid en de 'wisdom of the crowds'.
  3. Het tempoverschil tussen overheid en burger als het gaat om het uitvoeren van beleid op langere termijn.

Jacques Wallage meende dat het oplossen van deze spanningen de participatieve democratie naar een volgend niveau kan brengen. In het magazine dat de initiatiefnemers van deze dag hebben ontwikkeld, is een artikel van Jacques Wallage over dit onderwerp te lezen. Dit magazine is via deze link te downloaden.

De video van de lezing van Jacques Wallage kunt u via onderstaande you tube-link bekijken: https://youtu.be/b7SkFZTs5a8

Workshops over luisteren, reflecteren en leren

In de workshops die OFL-voorzitters en -secretarissen tijdens de Dag van de Participatie verzorgden, stonden de volgende onderwerpen centraal: de kunst van het luisteren, op basis van de ervaringen die het OFL tot nu toe heeft opgedaan in het innovatielab Voor de oogst van morgen. In de workshop 'Nationaal of lokaal? Vraag het de burgemeester!' zoomden OFL-voorzitters Job Cohen en Wobine Buijs in op de verschillen tussen participatie op lokaal en nationaal niveau. De derde workshop die het OFL organiseerde, was gewijd aan het Noordzeeakkoord en de manier waarop de rijksoverheid en maatschappelijke partijen hieraan samen hebben gewerkt.

Meer informatie over dit evenement volgt in de OFL-nieuwsbrief die begin december verschijnt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen