Signalen OFL over aardgasvrije wijken overgenomen door minister BZK

06-06-2019
157 keer bekeken

De minister van BZK neemt enkele aanbevelingen over uit het eerste OFL-voortgangsrapport van het project Aardgasvrije wijken. Zij zegt toe om communicatie en participatie in de uitvraag naar gemeentes centraal te stellen.


Het OFL doet voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek naar bewonersparticipatie bij de overgang naar aardgasvrijewijken. Dit onderzoek gebeurt in de 27 wijken die op dit moment als proeftuin voor aardgasvrij wonen zijn aangewezen en in wijken die daar geen onderdeel van uitmaken.

Eind mei heeft het OFL het eerste voortgangsrapport in het onderzoek naar aardgasvrije wijken aangeboden aan de programmaleiding van het PAW. In een begeleidende brief heeft OFL-voorzitter Marleen Stikker de belangrijkste signalen benoemd. Deze signalen zijn: schep meer ruimte voor niet-overheidsinitiatieven en maak expliciet duidelijk dat participatie een wegingsfactor is bij nieuwe proeftuinaanvragen.

Bekijk het rapport en begeleidende brief op de website van het OFL.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Ollongren onder andere op de brief en het rapport van het OFL. Zij zegt toe in de volgende ronde in de uitvraag aan de gemeente participatie en communicatie centraal te stellen.

Lees de reactie van de minister in de Kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen