Wobine Buijs-Glaudemans vijfde voorzitter OFL

27-03-2019
171 keer bekeken

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, wil als nieuwe voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) graag bijdragen aan het zorgvuldig afwegen van belangen bij grote maatschappelijke opgaven.


En vooral heel goed luisteren naar wat burgers, experts, bedrijven en overheden te zeggen hebben.

Vandaag heeft zij een benoemingsgesprek gehad met minister van Nieuwenhuizen. "Als samenleving staan we op een kruispunt tussen de oude en de nieuwe wereld. Ik ben ervan overtuigd dat de fysieke leefomgeving ingrijpend gaat veranderen onder invloed van de grote opgaves waar we als samenleving voor staan", aldus de nieuwe voorzitter. “Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in de energievoorziening als gevolg van de klimaatopgaven die op ons afkomen. Daar wil ik aan bijdragen."

Grote transities vragen om zorgvuldige belangenafweging

Bij de grote veranderingen die we als samenleving nu vorm moeten geven, staan er veel belangen op het spel waartussen een afweging moet worden gemaakt, zegt Wobine Buijs-Glaudemans. "Als je als overheid vandaag de dag bij besluiten zorgvuldig om wilt gaan met alle belangen die er zijn, kan je in mijn optiek niet zonder onafhankelijke platforms als het OFL. Gewoonweg een besluit nemen over de hoofden van mensen heen, dat werkt niet meer", voegt zij daaraan toe.

Heel goed luisteren en werkbare oplossingen vinden

Als OFL-voorzitter wil Wobine Buijs-Glaudemans heel goed luisteren naar wat burgers, experts, bedrijven en overheden te zeggen hebben over de veranderingen die nodig zijn in de fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd wil zij concrete, werkbare oplossingen vinden voor de opgaven waarover het OFL advies uitbrengt. "Dit laatste is extra belangrijk," zegt zij, "omdat het vaak om opgaven gaat voor de langere termijn, met doelen die vaak nog ver van ons af liggen, zoals de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties."

Leren van participatieprocessen

Wobine Buijs-Glaudemans start haar werkzaamheden als voorzitter met leren van de ervaringen die betrokkenen en belanghebbenden tot nu toe hebben met het OFL. Zij gaat de participatieprocessen onder de loep nemen die binnen het ministerie van IenW en het OFL tot nu toe zijn gevolgd. "We willen lessen trekken uit de ervaringen die er nu zijn en bekijken of we een model voor de toekomst kunnen ontwikkelen" zegt zij daarover.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen