Jacques Wallage overhandigt OFL-advies Noordzee aan minister van Nieuwenhuizen

19-12-2018
186 keer bekeken

Jacques Wallage heeft het OFL-adviesrapport over de Noordzeestrategie 2030 aan minister Cora van Nieuwenhuizen overhandigd. De minister heeft het OFL in oktober gevraagd om haar te adviseren over de mate van overeenstemming tussen stakeholders en Rijk rond een strategische Noordzee-agenda in opbouw.


Strategische Agenda Noordzee 2030

Tot nu toe is het opstellen van een samenhangend Noordzeebeleid zeer complex gebleken. De rijksoverheid wenst met een ‘Strategische Agenda Noordzee 2030’ de uiteenlopende belangen van de stakeholders met elkaar te verbinden.

Klimaatakkoord verhoogt de druk

Het proces rondom het Klimaatakkoord doet de druk verder oplopen om tot een samenhangend Noordzeebeleid te komen, vanwege de voorziene forse groei van windmolenparken op zee.

Gesprekken met belangrijkste maatschappelijke organisaties

Om tot een duurzame samenwerking tussen stakeholders en rijksoverheid te komen, heeft Jacques Wallage, als voorzitter van het OFL, op basis van gesprekken op bestuurdersniveau met deze partners, een advies uitgebracht.

Samenvatting OFL-advies

Kort samengevat trekt het OFL uit zijn verkenning drie belangrijke conclusies. Ten eerste is er een kwaliteitssprong nodig van een consultatieve naar gelijkwaardige samenwerking tussen stakeholders en rijksoverheid om tot goed beleid te komen. Dit, onder onafhankelijk voorzitterschap en op basis van gezamenlijke agendering. Ten tweede moeten betrokken overlegpartners alleen die visserijvraagstukken op de agenda plaatsen, waarbij de andere partners op de Noordzee betrokken moeten worden. Ten derde beveelt het OFL aan om vroegtijdig tot afspraken te komen over de aard, omvang en financiering van een Transitiefonds.

Een uitgebreidere samenvatting van de belangrijkste conclusies van het advies is te vinden op de pagina Noordzeestrategie. Daar is ook het gehele adviesrapport te lezen.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen