Kiem gelegd voor transitie van landbouw-, natuur- en voedselsysteem tijdens kick-off Innovatielab

03-12-2018
98 keer bekeken

Op 19 november ging de driedaagse kick-off van het innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’ van start. Ruim 90 sleutelspelers in het Nederlandse landbouw-, natuur- en voedselsysteem kwamen bij elkaar om de kiem te leggen voor vernieuwende en duurzame oplossingen.


Oplossingen die bijdragen aan de bouw van een duurzaam landbouw- en voedselsysteem met positieve impact op mens en planeet. Onder andere boeren, ondernemers, ambtenaren, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen op 19 november naar de bossen in Heeze om samen te leren en te werken aan een duurzame transitie in het landbouw-, natuur- en voedselsysteem. Een divers gezelschap met een belangrijke gemene deler: betrokkenheid bij de transitie en de gevoelde noodzaak tot versnelling en opschaling. Onder leiding van het organisatieteam, bestaand uit het OFL, Commonland en het Presencing Institute, werkten de deelnemers tijdens de kick-off aan de basis voor het innovatielab: begrip voor ieders perspectief op het systeem en goede onderlinge relaties.

Reflecteren op eigen rol en leiderschap

De eerste twee dagen van de kick-off waren reflectief van aard en stonden in het teken van verkennen van het systeem en de spanningen daarin en elkaar beter leren kennen. En van luisteren en vertragen, wat bij de actiegerichte deelnemers soms tot ongemak leidde. Daarnaast werden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen rol en leiderschap in het landbouw-, natuur- en voedselsysteem. Zij werden hierbij ondersteund met werkvormen die onderlinge verbondenheid en diepgang in de groep stimuleren.

Samen mogelijkheden verkennen

De meer actiegerichte deelnemers kwamen de derde dag volop aan hun trekken, toen men groepjes vormde om de komende maanden samen verder te verkennen welke gezamenlijke initiatieven, ook wel prototypes genoemd, kunnen bijdragen aan de transitie. De deelnemers hebben hun bestaande initiatieven en ideeën ingebracht en samen nieuwe, concrete mogelijkheden verkend. Veel van de ideeën hebben betrekking op het ontwikkelen van nieuwe waarden, gebiedsgericht en circulair werken en het verbeteren van de relatie tussen boer en consument. Een aantal groepen heeft al afgesproken om elkaar de komende maanden te blijven ontmoeten om verder te werken aan het verkennen van mogelijke prototypes.

Indrukwekkende energie en betrokkenheid

Het organisatieteam onderhoudt contact met de deelnemers en brengt hun wensen in beeld. Wat hebben zij nodig om verder te komen in het vervolg van het innovatielab? Het innovatielab duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit meerdere leerreizen en strategiesessies. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 28 januari 2019. We hopen op net zoveel energie en betrokkenheid als tijdens de kick-off, want die was werkelijk indrukwekkend!

Wilt u meer weten over de uitkomst van de driedaagse en het Innovatielab ‘voor de oogst van morgen’? Houd dan de website van het innovatielab in de gaten.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen