De kracht van perspectief

30-11-2018
189 keer bekeken

Op 6 november vond de jaarlijkse werkconferentie plaats, voor het eerst onder de nieuwe naam Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).


Door middel van verdiepende thema’s werd door ruim 80 deelnemers gekeken naar hoe de interactie tussen overheid en samenleving werkt en wat daar in gewenst is. Vanuit een palet aan perspectieven. Het OFL benut de uitkomsten voor een overzicht van lessen op het terrein van samenwerking en participatie voor de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te publiceren in 2019.

Recht doen aan verschillende belangen en deze veilig stellen

De voorzitters van het OFL lieten in het plenaire gedeelte hun gezamenlijke visie horen, namelijk dat het OFL zich hard maakt voor de verbinding tussen de samenleving en de rijksoverheid en een luisterend oor wil bieden voor diegenen die zich niet gehoord voelen. De signalen die daar uit voortkomen, wil het OFL neerleggen bij de relevante bewindspersonen. Voorzitter Jacques Wallage: “Ik zie zoveel geëngageerde mensen die passie hebben voor hun belang en die belangen wil ik graag veiligstellen.”

Dit vindt zijn weerslag in de actuele projecten waar het OFL zich nu voor inzet. De voorzitters stonden specifiek stil bij de projecten Noordzeestrategie, Commissie Geurhinder en het Innovatielab Voor de oogst van morgen. Het zijn inhoudelijk complexe projecten met vaak meerdere verantwoordelijke ministeries, waarin het OFL met zijn neutrale positie het verschil kan maken.

Hoe willen we samenwerken met de overheid?

In de deelsessies over duurzame gebiedsontwikkeling, energie en participatie, leefomgeving en mobiliteit & gedrag gingen we verder in op hoe we willen samenwerken met elkaar. Hoe krijg je zinvolle input van de burger? Hoe ontwikkel je als overheid een meer open proces? Hoe kun je je verplaatsen in andere disciplines waardoor de oplossing rijker wordt? De belangrijkste oproepen aan de overheid waren:

  • geef kaders en voorkom dat burgers afhaken;
  • sta open voor meerdere perspectieven zodat alle kennis wordt benut;
  • luister;
  • experimenteer in de praktijk.

Deze vier punten zijn ook verwerkt in het visuele verslag van de werkconferentie, zie de afbeelding hieronder. Deelnemers aan de werkconferentie kunnen hier de presentaties en een verslag van de deelsessies bekijken.

De kracht van diversiteit

In het muzikaal intermezzo werd de kracht van perspectief uitgebeeld door het trommelen van verschillende ritmes. Door al die ritmes samen te brengen, ontstaat er een rijk geluid waar toch eenheid in te beluisteren is.

Samenbrengen van initiatieven vanuit de gemeenschap

De nieuwe OFL-voorzitter Marleen Stikker sloot de conferentie af met een presentatie over ‘Actief burgerschap en de commons’. De maatschappij verandert. Het speelveld breidt zich uit, de gemeenschap wordt een integraal onderdeel van de samenleving, naast markt, huishoudens en overheid. Er zijn veel bottom up initiatieven, hoe kun je al die losse projecten inbedden in het systeem. En wat vraagt dit van de overheid? Marleen gaf verhelderende inkijk in haar perspectief. U kunt haar presentatie hier downloaden.

Evaluatie

Niet alles verliep vlekkeloos tijdens de werkconferentie. We hebben bijvoorbeeld een klacht ontvangen over het energizer-moment (onder andere: teveel herrie, slechte verstaanbaarheid van sprekers), en het feit dat de inhoud van de sessie over de Leefomgeving, volgens een aantal deelnemers niet overeen kwam met hun verwachtingen op basis van de beschrijving van deze sessie in de uitnodigingsmail voor de werkconferentie. Zoals bij alle projecten zullen we ook de werkconferentie evalueren om te leren wat we een volgende keer beter kunnen doen. Het evaluatieverslag verschijnt eind 2018 op de website.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen