OIM heet voortaan: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

01-11-2018
164 keer bekeken

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) gaat per 1 november verder onder de naam Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). De nieuwe naam sluit beter aan bij de opgaven waar het overlegorgaan een rol in speelt.


Door zijn neutrale positie tussen de rijksoverheid en de samenleving biedt het OFL de vrije ruimte die nodig is voor dialoog en samenwerking tussen overheid en samenleving over de gehele fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de agenda van het OFL wordt afgestemd op de behoeften van niet alleen het ministerie van IenW, maar ook die van LNV, EZK en BZK.

Werkwijze OFL onveranderd

De naamswijziging brengt vooralsnog geen veranderingen in de organisatie of werkwijze van het OFL met zich mee. Deelnemers van het OFL kunnen op dezelfde manier blijven adviseren en samenwerken met de rijksoverheid en het secretariaat van het OFL blijft uw vaste contact.

Doorontwikkeling

De nieuwe naam bekrachtigt de ontwikkeling die het overlegorgaan doormaakt. De benoeming van de nieuwe voorzitter Marleen Stikker is hier eveneens een voorbeeld van. Lees meer over de achtergrond van de voorzitters van het OFL.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen