Minister Nieuwenhuizen benoemt Marleen Stikker als nieuwe OIM-voorzitter

04-09-2018
240 keer bekeken

Met plezier kondigen we aan dat het OIM per 1 september 2018 een nieuwe voorzitter rijk is: Marleen Stikker is op 30 augustus 2018 door minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd. Marleen Stikker (Groningen, 1962) is internetpionier en directeur van Waag.


Waag is een sociale onderneming die al meer dan twintig jaar opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie.

De impact van technologie

De minister en de nieuwe voorzitter spraken tijdens de benoeming met elkaar over de impact van technologie. Ze waren het met elkaar eens dat technologie een betere plek kan krijgen in (beleids)processen. Ook wisselden ze met elkaar van gedachten over het democratiseren van technologie, smart cities en smart citizens. In de zogenoemde ‘smart city’ worden informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt om de stad te beheren en te besturen. Daartegenover staat de ‘smart citizen’: de bewoner die zelf meedenkt over en meewerkt aan de manier waarop zijn of haar stad functioneert. Marleen Stikker neemt veel kennis met zich mee aangaande technologie en de impact en democratisering van technologie. Het is de ambitie van het OIM om zich hierop door te ontwikkelen.

Nieuwe manieren van werken en samenwerken

De benoeming van Marleen Stikker als voorzitter illustreert dat het OIM op een vernieuwende manier de verbinding zoekt met de energieke samenleving. Naast de advisering aan bestuurders faciliteert het OIM processen voor samenwerking en innovatie. Verder ondersteunt het OIM de deelnemers om (ook ongevraagd) maatschappelijke signalen neer te leggen bij de politiek en bij de ambtelijke top. Het samenwerkingsproces bij Houtrook & Gezondheid en het innovatielab Voor de oogst van morgen zijn goede voorbeelden van deze nieuwe manier van samenwerken.

In het werkprogramma 2018-2019 (PDF) dat recentelijk is vastgesteld, kunt u lezen op welke thema’s de voorzitters met de Rijksoverheid en allerlei partijen in de samenleving aan de slag gaan in de periode 2018-2019.

Werkconferentie 6 november

Marleen Stikker stelt zich tijdens de OIM-werkconferentie op 6 november 2018 graag aan u voor. Tijdens de bijeenkomst is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën uit te wisselen. Daarnaast gaan we in een aantal deelsessies aan de slag met concrete vraagstukken van verschillende inbrengers (burger/initiatiefnemer, bedrijfsleven, wetenschap en overheid). U ontvangt binnenkort een uitnodiging hiervoor.

Zomergasten

Meer weten over onze nieuwe voorzitter? Marleen Stikker was 12 augustus 2018 te gast bij Zomergasten en sprak onder andere over de relatie tussen overheden en technologische ontwikkelingen. Vanwege rechtsbeperkingen is de hele aflevering niet meer terug te kijken. De losse gesprekken zijn wel nog beschikbaar.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen