Prioriteren en aanvullen van de NOVI

12-12-2017
41 keer bekeken

In de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) komen de belangrijkste plannen en ambities voor de inrichting van Nederland op de lange termijn te staan.

Het OIM zorgt er voor dat het Rijk in de aanloop naar de NOVI ook de wensen, belangen en gedachten van NGO’s, bedrijfsleven, belangen- en koepelorganisaties en andere maatschappelijke partijen hoort. Het OIM heeft daarvoor in 2017 drie bijeenkomsten georganiseerd. Op 7 december jongstleden vond de derde en laatste bijeenkomst plaats.

Integrale visie

Tijdens de bijeenkomst stonden de zogeheten conceptverdiepingsrapporten van de NOVI centraal. Deze rapporten, opgesteld door ambtelijke werkgroepen van diverse ministeries, gaan over elk van de vier strategische opgaven van de NOVI. Circa 50 OIM-deelnemers prioriteerden de beleidsopties en vulden de rapporten aan met nog ontbrekende onderdelen. Tijdens de bijeenkomst gaf een grote groep deelnemers aan het vooral te willen hebben over de onderwerpen die in alle opgaven genoemd worden. Zij wilden met elkaar zoeken naar de verbindingen tussen het Rijk, de verschillende regionale overheden en lokale overheden. Dit is geheel in de geest van de NOVI. De NOVI wil namelijk graag een integrale visie zijn. Voor deze groep deelnemers is ter plekke een gesprekstafel georganiseerd.

 

Advies voor de minister van BZK

Het OIM maakt van deze bijeenkomst een verslag dat binnenkort op de OIM-NOVI-website zal verschijnen. Dit verslag vormt, samen met de verslagen van de twee eerdere bijeenkomsten in 2017, de basis voor een OIM-advies over de NOVI. Dit advies biedt het OIM begin 2018 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de NOVI.

Eind 2018 verschijnt er een concept-NOVI; de definitieve NOVI wordt in 2019 gepubliceerd. In de tussentijd zal er op meerdere momenten met maatschappelijke partijen worden overlegd.

 

Meer informatie: OIM Secretaris NOVI, Felix Wolf, felix.wolf@minienm.nl

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen