Voorzitter Jacques Wallage overhandigt OIM-rapport ‘van lokale innovatie naar transitie’

28-09-2017
59 keer bekeken

Op 25 september heeft voorzitter Jacques Wallage het OIM-rapport ‘van lokale innovatie naar transitie’ overhandigd aan de vijf voorzitters van de transitiegroepen circulaire economie, en aan de betrokken directeuren van de ministeries van IenM en EZ, Hannie Vlug en David Pappie.


De ontvangers spraken allen hun waardering uit: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de rijksbrede aanpak van circulaire economie en de inzet van de lokale overheid elkaar aanvullen en versterken. We hebben elkaar nodig, en het is zeer waardevol dat het OIM met deze bijeenkomst op 22 juni een bijdrage heeft geleverd aan de dialoog”.   

> Bekijk nu het OIM-rapport ‘van lokale innovatie naar transitie’ 

De vijf transitieagenda’s circulaire economie

Voor de aanleiding van deze bijeenkomst doen we een kleine duik in de recente geschiedenis. Vanuit de beleidsdirecties van diverse ministeries is gezamenlijk gewerkt aan het Rijksbrede Programma Circulaire Economie RPCE, getiteld 'Nederland Circulair in 2050', wat op 14 september 2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Hieruit kwam op 24 januari als vervolg het Grondstoffenakkoord, intussen ondertekend door meer dan 325 partijen. Op dit moment wordt door de partijen van het Grondstoffenakkoord hard gewerkt aan het opstellen van vijf transitieagenda’s: Biomassa en Voedsel, Maakindustrie, Bouw, Kunststoffen, Consumptiegoederen.

In 2016 heeft het OIM een zogeheten Expeditie Circulaire Economie georganiseerd langs vier koplopende bedrijven. Hieruit kwam o.a. naar voren dat er grote behoefte leeft om de verschillende overheidslagen beter met elkaar te verbinden. Naar aanleiding daarvan hebben Directie Duurzaamheid en de VNG het OIM verzocht om een bijeenkomst met lokale overheden te beleggen om te leren van wat daar gebeurt en de verbinding te leggen.

> Bekijk het OIM-rapport expeditie circulaire economie

OIM-overleg 


Op 22 juni vond dit OIM-overleg plaats, onder leiding van OIM-voorzitter Jacques Wallage. De nadruk lag daarbij op gemeenten, en hoe op lokaal niveau gewekt wordt aan circulaire economie. Aan de hand van de concrete voorbeelden van de deelnemers werd gekeken naar wat werkt en niet, wat daarbij de barrières zijn, wat er zou moeten gebeuren en wat de rol van de diverse partijen daarbij moet zijn. Deze input is verzameld en heeft geleid tot een rapport van bevindingen met tien adviezen.
 

Over de adviezen

‘Verhoog de urgentie’, ‘verbeter de kennisdeling’, ‘geef het goede voorbeeld’ zijn drie van de tien adviezen uit het OIM-rapport, die aangeven dat er behoefte is aan beter beschikbare informatie en brede inzet. Dit wordt in het rapport verder uitgewerkt, waarbij met voorbeelden zeer concreet de barrières én de mogelijkheden worden geschetst. Ook adviezen die misschien meer voor lokale overheden gericht zijn: ‘maak lange termijn regiovisies’, investeer in samenwerking in de regio’. Andere adviezen zijn meer gericht aan de rijksoverheid en andere partijen: ‘focus op circulair ontwerp’, ‘ontwikkel nieuwe financiële instrumenten’ en ‘besteed aandacht aan gevestigde partijen’.

De adviezen zijn door de voorzitters van de Transitieagenda’s in dank aanvaard en zullen zo goed mogelijk worden meegenomen in de 50%-versies van de vijf Transitieagenda’s, die verder worden uitgewerkt tot de zogenoemde 80%-versies. Deze zullen in een volgende OIM-bijeenkomst weer aan de lokale overheden voor commentaar en aanvulling worden voorgelegd.

Resultaten

Ben je benieuwd naar de resultaten?  Bekijk:
•    Het OIM-rapport ‘Circulaire Economie: van lokale innovatie naar transitie’ 
•    Het OIM-rapport over de expeditie in 2016 
•    Rijksbrede programma circulaire economie (let op: deze link opent in een nieuw venster)
•    Website van transitieagenda’s (let op: deze link opent in een nieuw venster)
 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen