Voorzitter Jacques Wallage overhandigt OIM-rapport over het programma Duurzaam IenM aan SG

09-06-2017
202 keer bekeken

Op 8 juni heeft voorzitter Jacques Wallage een OIM-rapport over het programma Duurzaam IenM overhandigd aan secretaris generaal Lidewijde Ongering.


De secretaris-generaal sprak haar waardering uit voor dit advies: “Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop  het OIM een krachtige bijdrage levert aan de versterking van de beleidsontwikkeling van ons ministerie”.   

Expeditie langs koplopers en battle

Aanleiding voor het uitbrengen van dit advies is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu hard werkt aan  een ambitie op het gebied van duurzaamheid, en daarvoor graag wil leren van andere organisaties en ideeën wil ophalen in de buitenwereld.

Onder het motto ‘Samen experimenteren en leren is belangrijk’ organiseerde het OIM  in samenwerking met MVO Nederland en het ministerie een expeditie langs bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Voor het ophalen van ideeën daagde het OIM  young professionals uit via het platform Battle Of Concepts, met de vraag: ‘Hoe wordt IenM koploper op het gebied van duurzaamheid?’

OIM-overleg

Op 10 mei vond onder leiding van OIM-voorzitter Jacques Wallage een OIM-overleg plaats over het programma Duurzaam IenM, ter afsluiting van de expeditie en de battle. Deelnemers aan de expeditie en professionals vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stelden samen een krachtig advies op en brachten de belangrijkste leerervaringen in kaart.

Blijf medewerkers en stakeholders van IenM betrekken

‘Laat je ‘bottom-up’ inspireren door de aanwezige 12.000 ‘ambassadeurs’ en ‘Betrek andere partijen’ zijn twee belangrijke adviezen uit het OIM-rapport. Bevraag medewerkers op duurzaamheid, op ideeën en op inspiratie en stel je open voor hetgeen naar boven komt. Maak daarnaast ook gebruik van andere partijen, bijvoor­beeld van de organisaties en personen die mee zijn geweest op  expeditie. Blijf deze personen gebruiken, de bereidheid is er. Hannie Vlug, directeur duurzaamheid, gaf aan dat zij dit advies graag ter harte neemt,  samen met het OIM.

Resultaat

Ben je benieuwd naar de resultaten?  Bekijk:

Het OIM-rapport ‘Duurzaam IenM, expeditie en battle’

Inspiratiekaart met lessen van koplopers op het gebied van duurzaamheid

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen