Eerste wintercollege roept nieuwe vragen op

02-03-2017
59 keer bekeken

Wie dacht dat hij of zij na het eerste wintercolleges met een zak vol antwoorden naar huis kon gaan, kwam donderdag 16 februari jl. bedrogen uit. Transities zijn complex, creëren onzekerheden, creëren ongelijkheid, en vragen om het loslaten van ingesleten patronen


Voor 45 toehoorders ging Professor Derk Loorbach tijdens de eerste presentatie in op de academische kant van transities. Hij pleitte voor meer ‘top-down’ sturing omdat bijvoorbeeld ook (duurzaamheids)initiatieven van onderaf leiden tot negatieve gevolgen zoals verlies van werkgelegenheid. Dit leidt volgens hem tot het vertragen van transities. Van de overheid wordt gevraagd om (‘van bovenaf’) goede randvoorwaarden te leveren waarbinnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot (radicale) doorbraken kunnen komen. Dit staat in contrast met de huidige manier van werken van de overheid waarin controle en continuïteit centraal staan.

Hans Beekman liet zien dat in de regio Rotterdam-Den Haag, ondanks de genoemde complexiteit en het grote aantal kleine en grote duurzaamheidinitiatieven, toch structuur kan worden gegeven aan transities. Dan moet je wel keuzes maken, vertelde hij. Niet iedereen willen betrekken, niet alle transities willen omarmen en ook: het niet alleen bij visies laten maar ook handelingsperspectieven bieden. Daarom ligt de nadruk in zijn programma (Roadmap Next Economy Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)) op economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht. En zelfs binnen deze thema’s worden nadrukkelijk bepaalde sectoren, zoals de ook voor deze regio belangrijke toeristensector, niet meegenomen in dit programma.

OIM voorzitter Job Cohen verbond de transities aan de zichtbare en onzichtbare democratische krachten. Hij gaf als voorbeeld dat de meeste mensen wel voor windenergie zijn maar niet als ze daarbij uitzicht krijgen op een windmolenpark. Meer van dit type dilemma’s lieten niet alleen moderator Jacques Handelé maar ook de deelnemers met veel nieuwe vragen achter.

De presentaties van de twee sprekers kunt u op deze pagina vinden.

De reeks wintercolleges over governance gaat verder. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het  derde wintercollege (15 maart). Aanmelden kan via deze pagina (OIM account noodzakelijk).

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen