Werken in transitiegroepen aan de vijf belangrijkste transities voor de fysieke leefomgeving

09-12-2016
267 keer bekeken

Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) grijpt de kans aan om de transities die essentieel zijn voor onze omgeving, voor onze fysieke leefomgeving, te helpen versnellen.


Een belangrijkste oogst van de OIM-werkconferentie - die op 20 oktober 2016 werd georganiseerd - is dat het OIM gaat werken in transitiegroepen aan de vijf transities die door De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de fysieke leefomgeving geformuleerd zijn:

  • circulaire economie
  • energietransitie
  • transformatie van vastgoed in de stad
  • verduurzaming landelijk gebied
  • versterking van stedelijke regio’s

Transitiegroepen

Iedere transitiegroep werkt aan een boodschap voor het nieuwe kabinet. De transitiegroepen bestaan uit enthousiaste deelnemers van de werkconferentie 2016 en OIM-deelnemers die alsnog willen aanhaken. Denk aan betrokken inwoners van Nederland, initiatiefnemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en beleidsmedewerkers. De groep wordt aangevuld met 'smaakmakers' voor extra inspiratie, kennis en ervaring. Een secretaris en één van de vijf voorzitters van het OIM begeleiden en ondersteunen de groep.

Planning

De eerste bijeenkomst van de transitiegroepen vindt plaats in januari 2017. De secretarissen nemen de uitkomsten van iedere transitie uit de OIM werkconferentie van 20 oktober 2016 mee in hun voorbereiding. Na de eerste bijeenkomst zullen er nog één of twee sessies plaatsvinden, mogelijk gecombineerd met een werkbezoek. In april of mei 2017 zal het OIM de voorstellen van de transitiegroepen aan het nieuwe kabinet aanbieden.

> Lees meer over de transities & transitiegroepen

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen