Meepraten via online-synthetronsessies over de transities voor de fysieke leefomgeving

19-07-2016
50 keer bekeken

De eerste stap naar de OIM-werkconferentie is een online uitwisseling van kennis en ervaringen. We vragen 1 uur van uw tijd om online uw ideeën en mening te delen over de belangrijkste transities in de fysieke leefomgeving.


Denk mee via een online discussies

We nodigen iedereen uit om mee te praten tijdens de online synthetron-discussies die het OIM organiseert voorafgaand aan de werkconferentie. Synthetron is een online discussieprogramma, waarbij maximaal 1000 personen in groepen van 5 met elkaar in gesprek gaan. Je kunt vanaf iedere plek meedoen, het enige dat nodig is is een computer met internetverbinding. Een moderator leidt alles in goede banen, stuurt berichten aan de deelnemers en schakelt door naar het volgende agenda- of discussiepunt. Het proces duurt ongeveer een uur. Het is te vergelijken met een intensieve brainstorm: je leest, schrijft, reageert en scoort meningen en ideeën.

Synthetron verzamelt en analyseert vervolgens al die gegevens, en geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van wat een grote groep mensen vindt over een onderwerp. We komen zo niet alleen tot een inventarisatie van thema’s, maar ook tot een clustering, prioritering en onderbouwing. Dat is een verbetering ten opzichte van het proces van vorig jaar.

Meld u aan voor één of meer Synthetrons (Aanmelden is niet meer mogelijk)

Thema’s

Online synthetron-sessies komen het beste tot hun recht wanneer deelnemers een gelijke interesse hebben in bepaald thema. Om deze reden hebben wij de online synthetron onderverdeeld in de volgende thema’s:

Wat Wanneer?
Bouwen, wonen, gezondheid en leefomgeving donderdag 8 september 20.00 tot 21.00 uur
Landbouw, natuur en voedsel dinsdag 13 september 20.00 tot 21.00 uur
Milieu, ruimte en water donderdag 8 september 11.00 tot 12.00 uur
Verkeer en vervoer over weg, water, spoor en lucht dinsdag 13 september 11.00 tot 12.00 uur


Meld u aan voor één of meer Synthetrons (Aanmelden is niet meer mogelijk)

Vervolg

Het resultaat van de online discussies is leidend voor de OIM werkconferentie op 20 oktober 2016. Tijdens de OIM werkconferentie wordt verder gewerkt aan een krachtig advies aan het nieuwe kabinet. De OIM-voorzitters zullen dit advies samen met het OIM-jaarplan aan het nieuwe kabinet aanbieden in het voorjaar van 2017. 

> Meld u aan voor de OIM werkconferentie (Aanmelden is niet meer mogelijk)

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen