OIM evalueert Deltawet

18-06-2016
107 keer bekeken

Het resultaat van de OIM-raadpleging evaluatie Deltawet is opgenomen in het rapport van de commissie Evaluatie Deltawet en aangeboden aan de minister.


Bij het proces rond de Deltabeslissingen en de afstemming van plannen uit het Deltaprogramma heeft het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld. In het kader van de evaluatie Deltawet heeft het OIM veertien leden geraadpleegd over hun ervaringen, inzichten en adviezen ten aanzien van de Deltawet.

Lees hier het OIM-rapport over de evaluatie Deltawet (let op: link opent een bestand)

Eind mei heeft OIM-voorzitter Ina Adema de belangrijkste bevindingen per brief onder de aandacht gebracht van Peter Veld, voorzitter van de door de minister van Infrastructuur en Milieu ingestelde commissie Evaluatie Deltawet.

Vervolg

De commissie heeft de inzichten en adviezen van het OIM in haar eindrapport verwerkt, en de OIM-brief integraal opgenomen in de bijlage van dit rapport. Inmiddels heeft de commissie het eindrapport aangeboden aan de minister. De minister werkt nu in overleg met bestuurlijke partners aan een kabinetsreactie op de evaluatie. Het eindrapport van de commissie Evaluatie Deltawet wordt openbaar op het moment dat de kabinetsreactie aan de Kamer wordt aangeboden.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen