Eerste rapport Nationale Adviesgroep Cabinelucht openbaar

06-06-2016
57 keer bekeken

Recent heeft de in september 2015 opgerichte Nationale Adviesgroep Cabinelucht haar eerste adviesrapport aan de staatssecretaris gezonden. De afgelopen jaren is er discussie over de kwaliteit van de cabinelucht in vliegtuigen.


Het vraagstuk speelt internationaal: vliegen en vliegtuigen bouwen is immers een internationale activiteit met veel internationale regels. De discussie speelt nadrukkelijk ook in Nederland: onder het personeel van luchtvaartmaatschappijen en onderhoudsbedrijven, in de wetenschap, de pers en de Tweede Kamer.

Er zijn vragen en zorgen over de mogelijkheid van giftige stoffen in de cabinelucht en de mate waarin deze stoffen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De stof TCP krijgt daarbij de meeste aandacht. Het is niet uitgesloten dat ook andere stoffen een rol kunnen spelen. Vier Europese trajecten onderzoeken verschillende aspecten van het vraagstuk.

In het eerste rapport verkent de Nationale Adviesgroep Cabinelucht de ontwikkelingen bij de vier Europese trajecten en benoemt aandachtspunten per traject. Daarnaast gaat de Nationale Adviesgroep Cabinelucht in op de samenhang tussen de vier Europese trajecten en vestigt de aandacht op onderbelichte vragen.

Oprichting

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht  is op 15 september 2015 is opgericht, onder de vlag van Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). De directe aanleiding voor de oprichting was een brief van 2 juni 2015 aan de Tweede Kamer van toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.  In haar brief schrijft staatssecretaris Mansveld het volgende: ‘Met de vier Europese initiatieven worden alle invalshoeken van deze problematiek onderzocht, maar er is wel sprake van een complexe structuur. Het houden van overzicht en het tijdig op de juiste plaats agenderen van vraagstukken is daardoor uitdagend. Daarbij hecht ik er aan dat alle stakeholders goed worden geïnformeerd over de voortgang en de mogelijkheid krijgen om nieuwe ontwikkelingen op de juiste plaats te agenderen. Gelet op het bovenstaande zal ik een “Nationaal Adviesgroep Cabinelucht” (NAC) instellen.’

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht zal ten minste jaarlijks rapporteren aan de staatssecretaris.

> Bekijk hier het eerste rapport van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen