OIM adviseert Deltacommissaris

02-06-2016
38 keer bekeken

Op 2 juni hebben de leden van het OIM de stuurgroep van het Deltaprogramma geadviseerd over de voortgang van het Deltapragramma 2017.


Het Deltaprogramma werkt ieder jaar aan een nieuw Deltaprogramma voor het komende jaar. 

Deltaprogramma 2017

Dit jaar vonden  op 14 april en op 2 juni 2016 OIM-overleggen plaats over het Deltaprogramma 2017. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven adviseren tijdens deze overleggen de deltacommissaris over de voortgang van het Deltaprogramma.

OIM-rapporten

De twee OIM-rapporten over het Deltaprogramma zijn door voorzitter Ina Adema aangeboden aan de deltacommissaris. Partijen vragen onder andere aandacht voor het vroegtijdig betrekken en raadplegen van relevante stakeholders.

> Bekijk hier de OIM-rapporten

Vervolg: Prinsjesdag

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag het Deltaprogramma voor het komende jaar aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds. In december vindt het volgende OIM-overleg over het Deltaprogramma plaats. 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen