Voorzitter Job Cohen overhandigt OIM-rapport Nationale Omgevingsvisie aan minister

31-05-2016
158 keer bekeken

Op 31 mei heeft voorzitter Job Cohen het definitieve advies van het OIM over de Nationale Omgevingsvisie overhandigd aan minister Melanie Schultz van Haegen. De minister sprak haar waardering uit voor de inzet van de OIM-leden.


Op 29 maart 2016 vond onder leiding van OIM-voorzitter Job Cohen het eerste OIM-overleg over de Nationale Omgevingsvisie plaats. Op basis van dit overleg is een advies opgesteld. Op 31 mei 2016 heeft Job Cohen dit advies overhandigd aan minister Schultz van Haegen.

Tijdens het Overleg voerden 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen en bedrijven en 20 leden van een burgerpanel een dialoog op basis van persoonlijke droombeelden voor Nederland in 2050. De uitkomsten zijn verwerkt als kernboodschappen rondom de thema’s welvaart, klimaat, landschap en natuur, energie en duurzaamheid. Daarnaast adviseert het OIM over de rol van de overheid, de inhoud en het proces van de NOVI. De Nationale Omgevingsvisie, welke bindend is voor het Rijk en zal inspireren, verbinden en aanzetten tot actie.

Wat is een Nationale Omgevingsvisie?

De Nationale Omgevingsvisie gaat over de inrichting van Nederland op de lange termijn: onder andere over een veilige en gezonde omgeving, over bereikbaarheid, over plekken waar de economie duurzaam kan groeien, over water, natuurerfgoed en landschap. 

In de Nationale Omgevingsvisie staan de strategische doelen en keuzes voor de fysieke leefomgeving van Nederland voor de komende decennia. 

Vervolg: toewerken naar een Nationale Omgevingsagenda

Tot nu toe is veel kennis over de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van Nederland en omgeving verzameld. Ondermeer in ruim 35 werkplaatsen, via rapporten en adviezen van kennisinstellingen en wetenschappers en via het 'Overleg Infrastructuur en Milieu' (OIM). 

Het resultaat van deze gesprekken vormt, samen met de opbrengst van het afgelopen jaar, input voor de Nationale Omgevingsagenda. Het opstellen van een Nationale Omgevingsagenda is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie. Naar verwachting verschijnt de agenda in het najaar van 2016.

> Bekijk meer informatie over dit onderwerp

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen