Overleg over energietransitie en ruimte op verzoek van OIM-leden

24-05-2016
56 keer bekeken

Tijdens de OIM ledendag eind 2015 heeft een aantal OIM-leden ons specifiek gevraagd de energietransitie te agenderen. Op 24 mei organiseerde het OIM daarom een overleg waarin de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie werden besproken.


Begin 2016 publiceerde minister Kamp het 'Energierapport - Transitie naar Duurzaam', met daarin zijn visie op de energietransitie naar 2050. Een kernthema in dit rapport is de uitdaging om ruimte te vinden in Nederland voor de energietransitie. Uitdaging is om meerdere functies (zoals wonen, werken en energie) met elkaar te combineren. Hierover organiseert het Rijk op dit moment een brede Energiedialoog.

Vraagstelling

Voorzitter Job Cohen stelde de volgende vragen aan de deelnemers van het overleg: 

  • Welke vorm van samenwerking en dialoog is vereist in de regio om de energietransitie ook ruimtelijk in goede banen te leiden? Welke rol wilt u daarin spelen?
  • Wat zijn de grootste ruimtelijke uitdagingen en dilemma's om de energietransitie te kunnen realiseren?

Vervolg: OIM-rapport

De uitkomsten van dit overleg worden verwerkt in een OIM-rapport dat wordt aangeboden aan de minister van Infrastructuur en MIlieu en de minister van Economische Zaken met het verzoek het te gebruiken in het vervolg van de energiedialoog. 

> Lees meer over dit onderwerp

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen