Masterclasses Cocreatie

31-03-2016
87 keer bekeken

Tijdens de OIM-ledendag op 22 oktober 2015 uitten verschillende deelnemers de behoefte om de vraagstukken op andere manieren aan te pakken, met vernieuwende werkvormen. Ter verkenning daarvan nodigen de OIM-voorzitters alle leden uit voor een Masterclass Cocreatie in de zomer.


In de doorontwikkeling van het OIM onderscheiden we, in aanvulling  op de bestaande interactievormen  zoals informeren, discussie, onderhandeling en lobby, de dialoog en cocreatie.  Cocreatie is één van de mogelijke invullingen om vraagstukken op andere manieren aan te pakken, met vernieuwende werkvormen.

Op 17 maart 2016 is hierover onder leiding van Jacques Wallage doorgesproken met een dwarsdoorsnede van OIM-leden.

> Lees het verslag van de bijeenkomst over de doorontwikkeling van het OIM

Tijdens die bijeenkomst kwam naar voren dat we met elkaar de spelregels en de randvoorwaarden voor cocreatie moeten bepalen. En nauwkeuriger moeten definiëren wat we onder cocreatie verstaan. Ter verkenning daarvan nodigen de OIM-voorzitters alle leden uit voor een Masterclass Cocreatie.

Inhoud Masterclass

Onder leiding van de voorzitters van het OIM wordt u in één dag meegenomen in de wereld van cocreatie. Startend vanuit de theorie gaan we op zoek naar concrete ervaringen en eindigen we met een werkvorm waarin we op de dag zelf samen co-creëren.

Om iedereen een kans te geven een Masterclass bij te wonen, zijn er drie mogelijkheden. U kunt zich per organisatie met maximaal twee deelnemers per masterclass aanmelden.

Donderdag 30 juni: onder leiding van de heer Wallage en mevrouw Adema

Maandag 11 juli: onder leiding van de heer Knip en de heer Wallage

Dinsdag 19 juli: onder leiding vande heer Biesheuvel en de heer Cohen


De bijeenkomsten duren van 09.30 tot 17.00. De locatie is De Blikopener in Utrecht.


Via de links hieronder kunt u zich aanmelden voor één van de drie masterclasses.

 

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM

> Schrijf u in voor de Masterclass Cocreatie op 30 juni (aanmelden is niet meer mogelijk)

> Schrijf u in voor de Masterclass Cocreatie op 11 juli

> Schrijf u in voor de Masterclass Cocreatie op 19 juli

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen