Nieuwe voorzitters OIM

29-01-2016
249 keer bekeken

De heer Job Cohen en de heer Jacques Wallage zijn voorzitters geworden van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM). Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft hen benoemd voor een periode van 4 jaar. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2016.


Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) biedt formele en informele vormen van dialoog tussen Rijk en andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Kenmerk is de onafhankelijkheid van de voorzitter die toeziet op een evenwichtige inbreng van alle betrokkenen.

Prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen werkt momenteel als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Prof. drs. J. (Jacques) Wallage is momenteel voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en werkt als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanleiding voor de benoeming van de nieuwe voorzitters is het vertrek van Hans Alders, die zich genoodzaakt zag zijn taak als voorzitter van het OIM  neer te leggen door zijn benoeming als Nationaal Coördinator Groningen. 

Met de benoeming van beide heren is het voorzittersgilde van het OIM compleet. Het OIM beschikt nu over een breed palet aan voorzitters, ieder met zijn eigen competenties en stijl van voorzitten. De voorzitters zijn:

  • Ina Adema
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Job Cohen
  • Menno Knip
  • Jacques Wallage

Met deze voorzitters krijgt de gewenste doorontwikkeling van het OIM meer vorm: het OIM als hét participatieplatform voor alle ministeries die actief zijn of invloed hebben op (het gebruik van) de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Overleg Infrastructuur en Milieu

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen