Hans Alders legt voorzitterschap OIM neer

04-05-2015
336 keer bekeken

Op 1 mei heeft het kabinet het instellingsbesluit Nationaal Coordinator Groningen vastgesteld en Hans Alders benoemd tot Nationaal Coordinator met ingang van 1 juni 2015. Hans Alders heeft daartoe zijn functies tegen het licht gehouden.


Geachte heer/mevrouw, 

Op 1 mei heeft het kabinet het instellingsbesluit Nationaal Coordinator Groningen vastgesteld en mij benoemd tot Nationaal Coordinator met ingang van 1 juni 2015.

Ik heb daartoe mijn functies tegen het licht gehouden. Het spreekt voor zich dat ik mijn functie als voorzitter van Energie-Nederland en de daaraan verbonden functies op 31 mei 2015 neerleg. Daarnaast zijn er een aantal functies waarin belangenverstrengeling aan de orde zijn die ik dan zal beeindigen.

Ook het optreden als voorzitter in het kader van het OIM heb ik tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat ik daar een punt achter moet zetten (zowel uit oogpunt van tijdsbesteding als het zijn van een "rijksvertegenwoordiger").

Ik heb de afgelopen jaren met plezier deel uit gemaakt van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu. De bijeenkomsten waren altijd leerzaam. Verschillende onderwerpen in de velden van vervoer, havens, milieu, ruimtelijke ordening zijn daarbij de revue gepasseerd. Voor mij een mogelijkheid om vroegtijdig kennis op te doen van ontwikkelingen en te begrijpen welke belangen in het geding zijn.

Het spijt mij zeer dat daaraan nu een einde dient te komen. Ik wens het OIM en haar deelnemers en medewerkers alle succes toe. Een waardevol instrument om in een "goede en veilige"  omgeving met elkaar van gedachten te wisselen. Een  gedachtewisseling die veelal terug te vinden is in het eindresultaat.

Het gaat u goed.

Groet, Hans Alders

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen