Rapport Lessen in participatie december 2020

17-12-2020

Deze pagina bevat adviesrapporten en andere officiele publicaties van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) onderzocht in hoeverre het ministerie leert op participatiegebied.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen