Werkconferentie 2017 'Samen werken aan de toekomst van Nederland'

Nederland is een dynamisch land met een hoge levensstandaard en één van de meest concurrerende economieën ter wereld. Internationale ontwikkelingen, ons klimaat, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen verschillende delen van ons land vragen om creatieve en integrale afwegingen en om nieuwe manieren van samenwerking. Daarbij neem je altijd jezelf mee: je karakter, talenten en vaardigheden. 

In drie rondes stond het werken aan de grote opgaven in de fysieke leefomgeving centraal op drie niveaus:

  1. De strategische opgave: de Nationale Omgevingsvisie;
  2. Samenwerken aan een concrete casus in de fysieke leefomgeving;
  3. De persoon: reflectie en ontwikkeling.
Close overlay

Download link

0 Files: 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings