Werkconferentie

Ieder jaar organiseert het OFL secretariaat een werkconferentie voor alle deelnemers van het OFL. Tijdens deze werkconferentie staat de ontmoeting centraal, daarnaast maken wij graag gebruik van het moment om met u te bespreken welke thema's en onderwerpen mogelijk relevant zijn voor het OFL in het komende jaar.

De werkconferentie van 2019 vindt plaats tijdens de Dag van de Participatie op 4 november. Meer informatie over De dag van de Participatie.

Hier kunt u meer informatie en terugkoppelingen vinden van de werkconferenties van de afgelopen jaren.

Werkconferentie 2018 'Samenwerken met de rijksoverheid' 
Werkconferentie 2017 'Samen werken aan de toekomst van Nederland'
Werkconferentie 2016 'Verander Nederland'
Werkconferentie 2015 'OFL ledendag'

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl