Minister stelt Commissie participatie en governance luchtvaart in

October 14, 2019 251 keer bekeken 0 comments

Vandaag is het instellingsbesluit van de Commissie participatie en governance gepubliceerd.

Deze commissie zal onder voorzitterschap van OFL-voorzitter Job Cohen, een advies voorbereiden aan de minister voor over de governance van de luchtvaart in Nederland. De commissie zal in haar advies nadrukkelijk aandacht besteden aan participatie van belanghebbenden.

De commissie is, met terugwerkende kracht, ingesteld voor een periode van september 2019 tot uiterlijk december 2020.

Meer informatie over de commissie leest u op de projectpagina op deze website.

0  Comments

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings